Лектори

Д-р Радослав ПиешевицД-р Радослав Пиешевиц Д-р Радослав Пиешевиц е консултант на Европейската комисия, на международни изследователски и търговски институции в сферата на научните и развойни дейности, подготовка, управление и оценка на проекти. Той е експерт оценител и рецензент към Европейската комисия от 2006 г. в различни сфери на научната и развойна дейност.

Радослав Пиешевиц придобива докторската си степен в Технологичния университет в Брауншвайг, а преди това е специализирал в Fraunhofer IZM, Германия.

Радослав Пиешевиц е обучен преподавател с подчертани умения в предаване на практически опит. В своите обучения той умее да предоставя практическо ноу-хау, както и да споделя опита си при управление на целия цикъл в международни проекти.

Радослав Пиешевиц притежава богат и успешен опит на управленски и изследователски позиции в обществени и търговски институции с международен характер. Заемал е позицията директор „R & D“ в DATAX, високотехнологична софтуерна компания във Вроцлав, Полша, където постепенно изгражда отдел „Наука и изследвания“ и осигурява външно финансиране за научни и развойни дейности на компанията с участие в два проекта по Седма Рамкова програма (FP7). Работил екато директор на ИКТ, наука и изследвания в Вроцлавския изследователски център „EIT”, Вроцлав, където е бил отговорен за създаването и функционирането на отдел ИКТ и осигуряването на външно финансиране по FP7 с участие в 6 проекта. Преди това е оглавявал „Broadband & Wireless Area“ в Create-Net, Тренто, Италия, където осигурява участието на компанията в 4 проекта по 7РП.

Радослав Пиешевиц печели, управлява и участва в различни международни изследователски проекти за сътрудничество, включващи MEDEA+ MESDIE, MEDEA+ QStream, FP6 Strep Ming-T, FP7 Strep GreenNets, HELP, Diconet, C2Power, Fiver, Saphyre, OneFit, Acropolis, FP7 IP EUWB, EUWB – Enlarged Europe.