Центърът за външноикономическо сътрудничество при БСК организира двудневен практически семинар с гост-лектор д-р Радослав Пиешевиц - консултант на Европейската комисия, на международни изследователски и търговски институции в сферата на научните и развойни дейности, подготовка, управление и оценка на проекти. Той е експерт оценител и рецензент към Европейската комисия от 2006 г. в различни сфери на научната и развойна дейност.  

По време на двудневния семинар ще научите:

 • Какви са начините и възможностите за достъп до финансиране по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации  "Хоризонт 2020"?
 • Какви възможности и инструменти за финансиране на нови продукти и услуги на МСП предлага "Хоризонт 2020"?
 • Какви са правилата за кандидатстване и финансиране?
 • Как оптимално бързо и ефективно да се ориентирате в електронната система на Европейската комисия?
 • Как да намерите потенциален партньор и да съставите консорциум?
 • Как да определите дейностите и ролите в консорциума?
 • Как можете да превърнете идеята в конкурентно предложение?
 • Как да структурирате проектното си предложение (секции и съдържание)?
 • Какво е мястото на ИКТ в "Хоризонт 2020", вкл. области на финансиране, цели и възможности?
 • Как протича процесът на оценка на проектните предложения? (Примерни коментари от европейски експерти и оценители, заключения от успешни и неуспешни проектни предложения)

В рамките на обучението ще бъдат представени множество практически примери за добри практики.

Обучението ще се проведе НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

Таксата за един участник (без ДДС) е, както следва: 
 • Първи семинарен ден - 210 лв.
 • Втори семинарен ден - 210 лв.
 • За двата семинарни дни - 360 лв. 
 • При повече от 1 участници от една фирма - 10% отстъпка.

Таксата включва:
 • Право на участие в обучението
 • Материали на хартиен носител;
 • Кафе паузи и обяд (бюфет)

Таксата се заплаща в срок до 14 февуари, петък, след наше потвърждение на регистрацията на посочения от Вас e-mail.

Банкова сметка:
Получател: Българска стопанска камара
Юнионбанк, София, Клон Алабин
IBAN: BG30 CBUN 9195 1000008461
BIC: CBUNBGSF
Основание: Такса семинар „Хоризонт 2020, ден ...” (посочвате за кои дни заплащате) 

МОЛЯ, НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ ПЛАЩАНЕ БЕЗ НАШЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА! 

Заплащане на място не се предвижда, поради невъзможност за подготовка на материалите и планиране на работата.

Фактурите се получават на място при регистрацията.

Участие се допуска след изпращането на попълнена регистрационна форма и заплащане на такса. При невъзможност за участие на записал се участник той може да бъде заменен с друг. При възможност, ще предложим участие в следващ подобен семинар на участник (участници), които са били възпрепятствани да посетят семинара. 

За контакт:
 Теодора Сотирова, e-mail: ierc2@bia-bg.com, тел. 02 932 0934.