<b>ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА. 20 ключа за постигане на устойчива конкурентоспособност.</b>

Конференция на Некст Консулт и БСК

 

На 17 септември 2014 г. ще се проведе конференция на тема "Повишаване на производителността и конкурентоспособността на българските компании".

Събитието се организира съвместно от водещата в областта на управленското консултиране консултантска компания Некст Консулт и Българската стопанска камара.

По време на конференцията ще бъде представено резюме на предизвикателствата, пред които са изправени българските производствени компании. Аудиторията ще има възможност да научи повече за водещите практики за повишаване на производителността и качеството на производство чрез осъществяване на Lean трансформация с международно наложилата се в повече от 700 компании по света методология 20 Ключа® (20 Keys®).

Българската стопанска камара ще разкаже за вече внедрената и успешно прилагана от 400 компании в България информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence.

В допълнение, г-жа Гергана Филипова, директор „Бизнес развитие“ в  Биомашиностроене АД, ще сподели своя опит от осъзнаването на необходимостта от прилагане на Lean до изпълнението на реален проект за осъществяване на Lean трансформация.


Ще Ви очакваме на 17 септември 2014 (сряда) от 10:00 часа в залата на Българска стопанска камара на ул. Алабин 16-20, за да чуем Вашите вълнения и да Ви помогнем да бъдете по-успешни в осъществяването на своите бизнес цели.

Участието е БЕЗПЛАТНО, но молим да се регистрирате чрез формата за заявка!