БИЗНЕС БРИФИНГ: ДАНЪК

Лектори

Росен ИвановРосен Иванов Росен Иванов е директор на Дирекция „Данъчно осигурителна методология” в Националната агенция за приходите (НАП)

Станислав ПопдончевСтанислав Попдончев Станислав Попдончев е Финансов директор на Българската стопанска камара (БСК) и БИК Капиталов пазар ЕООД. Отговаря за планирането, координацията и контрола на финансово-счетоводната дейност. Притежава опит в консултантски проекти за изготвяне на бизнес планове, кредитни и финансови обосновки, организация и оптимизация на работните системи и процеси. Притежава опит в разработването, управлението и отчитането на проекти по оперативни програми „Конкурентоспособност на българската икономика”, „Административен капацитет” и „Развитие на човешките ресурси”. Сертифициран консултант по организация и оптимизация на работни системи и процеси по методиката на REFA-Германия.

Валентина ВасилеваВалентина Василева Валентина Василева е данъчен консултант в ГлобалТакс АД с дългогодишен опит в областта на данъчното облагане. Подробно и обстойно познава българското данъчно законодателство – ЗДДС, ЗКПО и СИДДО. Лектор е в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС. От 2000 г. досега е публикувала над 40 статии в специализираните вестници, списания и книги на данъчна тематика.

Димитър ВойновДимитър Войнов Димитър Войнов е данъчен консултант. В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, като взима активно участие в разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1 януари 2007 г. и въвеждането на европейското законодателство в областта на преките данъци. До ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на счетоводното и данъчното законодателство. Има редица публикации в областта на счетоводното законодателство и преките данъци.

Милен РайковМилен Райков Милен Райков е съдружник "Данъчни услуги" за "Ърнст енд Янг" (EY) България, Македония, Албания и Косово. Милен ръководи и Правната практика на EY в България. Той е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия от 2003 г. и съпредседател на Данъчния и финансов комитет на АмЧам в България. Милен започва кариерното си развитие в EY през 2002 година и работи по данъчни консултации, сделки, процесуално представителство. Работи по подготовката на клиенти при присъединяването на България към ЕС, а по-късно и на Хърватия. Ръководи ангажименти в Македония, Албания и Хърватия. Завършил е право в Софийски Университет „Св.Климент Охридски“.

Антон ЦоневАнтон Цонев Антон Цонев е мениджър „Данъци“ в EY България. Има значителен опит в международното данъчно облагане, данъчните спорове и консултации. През годините Антон консултира IT и FinTech компании по повод на различни данъчни аспекти на тяхната работа. Магистър по международно и европейско данъчно право от Маастрихтския университет.