Лектори

Цикъл тематични срещи "НА ЧАША КАФЕ"

Проф. д-р Катя Владимирова

Проф. д-р Катя Владимирова Преподавателската и изследователската работа на проф., доктор по икономика Катя Владимирова са в областта на управлението на човешките ресурси и икономиката на труда и свързаните с тях пазар на труда и политики за заетост, джендър изследвания, икономически реформи и социални последици, социална политика и европейска интеграция. През 2007 г наред с преподавателската работа в УНСС и НБУ значително място ще заеме изследователската и публикационната дейност. Още в началото на годината предстои преиздаването на излязлата от печат в началото на 2006 г книга: „Управление на човешките ресурси. Стратегии, стандарти, практики” (за която беше получен приза на Фондацията и сп. „Човешки ресурси”. Предстои довършването и предоставянето за публикуване на книгата по „Стратегическото управление на човешките ресурси”. В процес на печат е и книгата в областта на демографията и пазарите на труда, както и на колективните монографии по темите: деиндустриализация и социални последици; икономически анализи и прогнози, както и на редица статии и доклади за конференции в посочените области. Повече за проф. д-р Катя Владимирова вижте на адрес http://goo.gl/BuiKIo

доц. д-р Антоанета Христова

доц. д-р Антоанета Христова Доц. д-р Антоанета Христова е директор на Института за изследване на населението и човека при БАН. Повече за нея вижте на адрес http://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/CV%20A.Christova.pdf

Иво Царев

Иво Царев Иво Царев е председател на Стопанска камара - Смолян

Альоша Синабов

Альоша Синабов Альоша Синабов е председател на Стопанска камара - Кърджали, и председател на Ротари клуб в същия град.

Доц. д-р Пламен Данков

Доц. д-р Пламен Данков Доц. д-р Пламен Данков е преподавател във Физически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ по различни дисциплини в няколко направления: микровълнова и безжична техника, безжични, мобилни и сателитни комуникации, антени, микровълнови измервания, а напоследък и в областта на малките спътници. Научната му работа е в областта на микровълните, мобилните сателитни антени и особено на характеризиране на нови материали (в последната област в момента е нает като научен консултант в две големи международни компании в областта на материали за елетрониката – Isola Group USA и Dongguan Shengyi Electronics Ltd., China). Избран е за член на Генералната Асамблея на Европейската Микровълнова Асоциация (EuMA) като представител на Група 8 (Чехия, Унгария, Словакия, Румъния и България). От 2012 г. е един от двамата национални представители в UNISEC Global – Международен университетски консорциум в областта на малките спътници със седалище в Токио. С помощта на своите студенти в две магистърски програми и с Българския аерокосмически клъстер CASTRA се е заел да развива направлението на микро- и нано-спътници в България, вкл. и обучение в тази област.

Проф. д.ф.н. Цветан Дачев

Проф. д.ф.н. Цветан Дачев Проф. д.ф.н. Цветан Дачев е роден на 8.01.1949 г. в Плевен. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски” – физически факултет, със специалност метеорология. Бил е ръководител на секция „Космическа физика” към БАН в периода 1988-1990 г. и ръководител на секция „Слънчево-земна физика” и научен секретар 1990-2002 г., и директор на Централната лаборатория за слънчево-земни въздействия (ЦЛСЗВ) 2003-2007 г. Член е на Научния съвет на Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) към БАН.

Д-р Веселин Василев

Д-р  Веселин Василев Д-р Веселин Василев е Изпълнителен Директор на Клъстер за Аерокосмически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA), който от 2010г обединява над 20 организации в РБ– МСП, водещи Университети и Академични изследователски институти, с цел консолидиране на тяхната експертиза, развоен и бизнес потенциал за реализиране на високо технологични проекти с голяма добавена стойност. Д-р Василев има над 15 години професионален опит във водещи технологични компании в Европа - като IMEC, Белгия и Тexas Instruments, САЩ, и отделно като предприемач в България в областта на микроелектрониката и оптоелектрониката. Д-р Василев е ръководител на проект за създаване на малък комуникационен спътник за нуждите на различни потребители в полярните области на Земята (като например Българската база на Антарктида), както и на иницииран от CASTRA проект за изграждане на информационна система в РБ в подкрепа на Европейската програма за космическо наблюдение и проследяване.

Силвия Несторова – изпълнителен директор на "Пластимо" АД.

Силвия Несторова – изпълнителен директор на От 2009 до 2015 г. е била председател на УС на Българската камара на химическата промишленост. Внедрява високотехнологично оборудване в областта на преработката на експандиран полистирен (ЕПС), една част от което се финансира чрез успешно реализирани проекти по Оперативна програма "Конкурентоспособност". В тази връзка фирмата е отличена с 2 златни медала на Международен технически панаир - Пловдив

Милена Колева - консултант по управление на иновациите

Милена Колева - консултант по управление на иновациите Завършила е магистратура по бизнес администрация (MBA) в университета "Хълт" в Бостън, САЩ. Като консултант по управление в Center for Innovation, Excellence and Leadership (IXL Center) - водеща консултантска организация в САЩ, специализирана в повишаване на иновационния капацитет на бизнеса, тя е участвала в проучвания, маркетинг, разработка и управление на проекти в тази област за водещи компании от Fortune 500. Милена Колева има опит в разработването и провеждането на корпоративни обучения за създаване и управление на иновации и е сертифицирана от Глобалния институт по иновационен мениджмънт – Global innovation Management Institute. Милена е един от инициаторите и ръководи Академията по иновационен мениджмънт (АИМ). В рамките на АИМ е разработила методика за съвместна работа на ученици, студенти и мениджъри в екип като форма за прилагане на подхода на отворените иновации в бизнеса. Милена Колева, също така, е и преподавател, и гост лектор към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг (МТМ Колеж). Изследователските ѝ интереси се простират в сферата на иновациите в образованието, както и обучението чрез игрови елементи, правене и преживяване.

Кенет Лефковиц - управляващ съдружник на New Europe Corporate Advisory

Кенет Лефковиц - управляващ съдружник на New Europe Corporate Advisory Американският мениджър има 20-годишен опит на ръководни позиции във финансовия и реалния сектор и, като такъв, има дългогодишен опит в търговските преговори и работа за големи мултинационални компании. Кенет Лефковиц е управляващ партньор в инвестиционната компания New Europe Corporate Advisory (NECA) и член на съвета на директорите на Института за пазарна икономика (ИПИ), а в миналото е бил президент на Американската търговска камара в България (AmCham).

Милена Стоева - експерт в Enterprise Europe Network

Милена Стоева - експерт в Enterprise Europe Network Милена Стоева е експерт в Enterprise Europe Network и от 4 години се специализира в организирането и управлението на международни брокерски събития, бизнес мисии и изложения. Милена Стоева е експерт „Международно икономическо сътрудничество” в БСК от 2011 г. Основната част от дейността й е свързана с проект „Enterprise Europe Network”, чиято цел е насърчаване и подмагане на МСП в реализацията на стоки и услуги, интернационализация на дейността им и повишаване на информираността им относно регулациите в Европа по отношение на бизнеса. Участва в подготовката, организацията и провеждането на семинари, обучения, бизнес мисии и международни изложения. Милена е завършила бакалавърска степен „Международни отношения” и магистратура по бизнес икономика в УНСС. Специализирала е „Глобален мениджмънт и публични политики” и „Мениджмънт на бизнес организации”. Владее английски и немски езици.

Теодора Сотирова - експерт в Enterprise Europe Network

Теодора Сотирова - експерт в Enterprise Europe Network Теодора Сотирова е експерт в Enterprise Europe Network и е с дългогодишен опит в организирането на събития и изготвяне на фирмени профили. Теодора Сотирова е експерт „Международно икономическо сътрудничество” в БСК от 2007 г., с прекъсване от две години (2008-2010 г.), когато е била експерт „Финансово разузнаване” в ДАНС. Завършила е „Международни отношения” в УНСС и магистърска степен по бизнес администрация в Нов български университет. Специализирала е по темата „Европейски страни и политики”. Има богат опит в управлението на проекти с външно финансиране във всички фази на проектната дейност – кандидатстване, изпълнение и отчитане. Владее английски и немски езици.