Програма

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА. 20 ключа за постигане на устойчива конкурентоспособност.

Събитието се организира съвместно с водещата в областта на управленското консултиране консултантска компания "Некст Консулт"
ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА. 20 ключа за постигане на устойчива конкурентоспособност.
09:30 – 10:00 Регистрация
  ...
10:00 – 10:15 Официално откриване на конференцията
  Сашо Дончев, председател на УС на Българската стопанска камара
10:15 – 10:45 Управление на човешкия потенциал, базирано на компетенциите. Системата MyCompetence.bg в подкрепа на предприемачите.
  Томчо Томов, ръководител на Национален център за оценка на компетенциите при БСК
10:45 – 11:15 Какво представлява Lean трансформацията и защо е жизнено необходима на производствените предприятия?
  Тошко Петков, партньор „Бизнес консултиране“ в Некст Консулт
11:15 – 11:30 Кафе-пауза
  ...
11:30 – 12:00 Практическа реализация на Lean трансформация чрез методология 20 Ключа® (20 Keys®)
  Тошко Петков, партньор „Бизнес консултиране“ в Некст Консулт
12:00 – 12:30 Предизвикателствата пред българския бизнес – необходимостта от провеждане на целенасочена политика за повишаване на качеството и производителността на труда.
  Гергана Филипова, директор „Бизнес развитие“ в Биомашиностроене АД