БИЗНЕС БРИФИНГ: ДАНЪК

Програма

БИЗНЕС БРИФИНГ: ДАНЪК "УИКЕНД"
13 януари 2017 г., София Хотел Балкан (бивш "Шератон")
08:45 – 09:00 Регистрация
09:00 – 10:30 ДИСКУСИЯ
  Теми:
  Данък уикенд – ДДС и корпоративно облагане на личната употреби на фирмени активи. Уроци от практиката
Лектор: Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология”, НАП
  Гледната точка на бизнеса: Обобщение на получените предварителни становища от анкетата на БСК
Лектор: Станислав Попдончев, финансов директор на БСК
10:30 – 10:45 Кафе-пауза
10:45 – 12:00 ДИСКУСИЯ (продължение)
  Теми:
  Изисквания на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС. Модели на облагане в ЕС. Практика на СЕС
Лектори:
Милен Райков, Съдружник, Данъчна и правна практика, България, Македония, Албания и Косово, Ърнст и Янг България ЕООД
Антон Цонев, Мениджър данъчна практика, Ърнст и Янг България ЕООД
12:00 – 13:15 Обяд
13:15 – 14:45 ПРАКТИКУМ - част 1
  Промени в ЗДДС през 2017 г.: Как да се подготвим?
  Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт
  Акценти:
  Данък Уикенд – какви са вариантите (непризнаване на данъчен кредит, безвъзмездна доставка, преравнена на възмездна и пр.), предимства и недостатъци.
  Особености при леките автомобили. Разходи за покупка, лизинг, гориво, паркинг и т.н.
  Особености при придобиване на недвижими имоти със смесена употреба и нови моменти.
  Изисквания към документиране на сделките (пътни листа, заповед, определяща реда за ползване на актива и пр.)
  КАЗУСИ
14:45 – 16:15 ПРАКТИКУМ - част 2
  Промени в ЗКПО през 2017 г.: Как да се подготвим?
  Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт
  Акценти:
  Данък Натура - данък върху разходите при лично ползване на фирмени активи
  Предимства и недостатъци на различните варианти.
  Други новости, засягащи облагането на разходите.
  КАЗУСИ
15:15 – 16:45 Коктейл