БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ

Програма

БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ
Двудневен практически семинар с лектор Кристина Крънчева
 
  Ден 1 -26 септември 2013 г. - Бизнес етикет – имиджът като път към успеха
09:00 – 10:00 Ефективният професионален имидж:
  Как външният вид и поведението влияят върху възприятията? Елементи на добрия стил.
10:00 – 10:50 Външен вид I:
  делово облекло и аксесоари - мъже
10:50 – 11:10 Кафе пауза
11:10 – 12:00 Външен вид II:
  делово облекло и аксесоари – жени
12:00 – 13:00 Език на тялото:
  ролева игра
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:00 Умения за общуване I:
  визуален контакт; поведение на бизнес събития; изкуството на краткия разговор
15:00 – 16:00 Умения за общуване II:
  представяне и запознанство, ръкуване, упражнение
16:00 – 16:30 Кафе пауза
16:30 – 18:00 Бизнес комуникация:
  използване на телефони; визитни картички; имейл кореспонденция, упражнение
 
  Ден 2 -27 септември 2013 г.- Международен бизнес етикет и протокол
09:00 – 13:00 Разширяване на културния мироглед
  симулация (вкл. кафе пауза)
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:30 Международен бизнес протокол:
  подготовка на посещение на чуждестранен бизнес партньор; организация на пътуване в чужбина; подготовка на бизнес среща; настаняване на чужденци около масата за преговори; подреждане на знамената;
15:30 – 15:50 Кафе пауза
15:50 – 17:00 Международен бизнес етикет:
  рангове и статут; представяне, поведение на международни бизнес събития
17:00 – 18:00 Подаръци за чужденци