Програма

Цикъл тематични срещи "НА ЧАША КАФЕ"

Място на провеждане: София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1, Заседателна зала на БСК
Цикъл тематични срещи "НА ЧАША КАФЕ"
13:00 – 17:30 20 януари 2016 г.
  "Водене на търговски преговори и участие в международни брокерски срещи"
  13.00-13.30 ч.: Регистрация на участниците
  13.30-14.30 ч.: "Международни брокерски срещи – възможност за намиране на нови партньори и пазари; изготвяне на успешен бизнес профил"
  14.30-16.00 ч.: "Водене на търговски преговори – подготовка, етапи, трудни ситуации в преговорния процес и техники за преодоляване"
  16.00-16.15 ч.: Кафе-пауза
  16.15-17.30 ч.: Симулация на реални преговори: Как да се договорим за 30 минути?
11:00 – 12:30 9 Февруари 2016 г.
  “Перспективи пред електротехническата промишленост в България“
  10.45-11.00 ч.: Регистрация
  11.00-11.15 ч.: Споделяне на добри практики
  11.15-11.30 ч.: Споделяне на добри практики
  11.30-11.45 ч.: Възможности за интернационализация на бизнеса
  11.45-12.30 ч.: Дискусия
11:00 – 12:30 8 март 2016 г.
  "Предприемачество и иновации в индустрията - добри практики в химическата промишленост"
  10.45-11.00 ч.: Регистрация
  11.00-11.15 ч.: Представяне на производство на детайли от експандиран полипропилен (ЕПП)
  11.15-11.40 ч.: Превръщане на бизнес идеята в иновация
  11.40-12.30 ч.: Дискусия
11:00 – 12:30 12 април 2016 г.
  "Индустрия в космоса – реалност за България"
  10.45-11-00 ч.: Регистрация/Кафе
  11.00-11.30 ч.: Възможности за стопанска дейност и създаване на космическа индустрия в България
  11.30-11.45 ч.: Приложна наука в космоса
  11.45-12.00 ч.: Как да подготвим мотивирани кадри на световно ниво?
  12.00-12.30 ч.: Дискусия
11:00 – 12:30 12 май 2016 г.
  Демографската ситуация в България – изчезващ вид ли са младите предприемачи
  10.45-11.00 ч.: Регистрация/Кафе
  11.00-11.15 ч.: Първи панел - „Демографското развитие и пазарът на труда в България“
  11.15-11.30 ч.: Втори панел - "Шансовете на младите предприемачи в Смолян и Кърджали"
  11.30-11.45 ч.: Идеи и предложения „На чаша кафе“
  11.45-12.30 ч.: Дискусия
11:00 – 12:30 14 юни 2016 г.
  Темата за м. юни се уточнява
11:00 – 12:30 12 юли 2016 г.
  Темата за м. юли се уточнява
11:00 – 12:30 16 август 2016 г.
  Темата за м. август се уточнява
11:00 – 12:30 13 септември 2016 г.
  "Подготвя ли българското образование необходимите кадри за пазара на труда?"
  Програмата и лекторите са в процес на уточнение
11:00 – 12:30 11 октомври 2016 г.
  Темата за м. октомври се уточнява
11:00 – 12:30 15 ноември 2016 г.
  Темата за м. ноември се уточнява
11:00 – 12:30 13 декември 2016 г.
  Темата за м. декември се уточнява