Цикъл тематични срещи

Регистрация


Цикъл тематични срещи "НА ЧАША КАФЕ"

Такси за учасие

Безплатна


Данни за фактура

РегистрацияМетод на плащане

Регистрационната такса се заплаща преди датата на събитието чрез
банков превод в полза на:

Българска Стопанска Камара
Адрес: София, ул Алабин 16-20
Банка: БАНКА ДСК EАД - СОФИЯ
Сметка в лева-БСК
IBAN-BG61STSA93000021609234
BIC КОД-STSABGSF
Сметка в евро-БСК
IBAN-BG92STSA93000021609258
BIC КОД-STSABGSF
Забележки:
Ако сте платили таксата за участие и нямате възможност да присъствате, можем да ви възстановим 50% от сумата само при писмен отказ от ваша страна, получен не по-късно от 3 дни преди събитието. След този срок няма да бъдат възстановявани такси за участие.

Всички, които са дали съгласие данните им да бъдат използвани за нетуъркинг след събитието, ще получат контактите и на останалите участници в конференцията, които са дали изрично съгласие за това.

Данни за участниците

Участник 2:Участник 3:Участник 4:Участник 5: