Цикъл тематични срещи

Българската стопанска камара организира цикъл от 12 тематични срещи с браншови организации под мотото "На чаша кафе в БСК".

Срещите се провеждат всеки втори вторник от месеца, от 11.00 до 12.30 часа.

Целта на срещите е участниците да получат "от първа ръка" полезна информация по актуални теми и проблеми, да се запознаят с добри практики в сферата на стопанското управление, маркетинга, търговията, иновациите и др.

Темите на отделните срещи се определят на база заявен от страна на браншови организации и фирми интерес и са изцяло с практическа насоченост.

Лектори са:

  • специалисти в съответните области, 
  • представители на институции, ангажирани с провеждането на конкретни политики,
  • фирми, разработили и реализирали успешни продукти, проекти и кампании.

Срещите включват и дискусионна част
, в рамките на която участниците имат възможност да поставят въпроси, както и да изразяват свои становища и предложения.

Участието в срещите е БЕЗПЛАТНО,
но е с предварителна регистрация! За целта Ви молим да попълните регистрационната форма.

Каним заинтересованите фирми и организации да изпращат своите предложения за теми на срещите на адрес ierc3@bia-bg.com.
________________________

За контакт:
 
Кирил Желязков, главен директор "Браншови организации"
тел. +359 2 932 09 78, e-mail: branch@bia-bg.com 
 
Милена Стоева, експерт "Външноикономическо сътрудничество"
тел. +359 2 932 09 34, e-mail: ierc3@bia-bg.com